Ovjereni prijevodi

PRIJEVODI S OVJEROM

Ovjereni prijevodi službeni su i pravno valjani prijevodi s ovjerom stalnog sudskog tumača kojeg je imenovao nadležni županijski sud. Sudski tumač svojim pečatom potvrđuje da prijevod u potpunosti odgovara izvorniku.

Dokumenti za koje se izrađuju ovjereni prijevodu javne su isprave i osobni dokumenti (diplome, svjedodžbe, dodaci diplomi, rodni listovi, vjenčani listovi, domovnice, potvrde o prebivalištu, potvrde o nekažnjavanju, vozačke dozvole i sl.), pravna dokumentacija (ugovori, tužbe, sudske odluke, rješenja i sl.), medicinska dokumentacija (otpusna pisma, povijest bolesti, medicinski nalazi, uputnice i sl.) i drugi.

Pružamo uslugu ovjerenog prijevoda za sljedeće kombinacije jezika:

hrvatski ↔ njemački
hrvatski ↔ švedski
njemački ↔ švedski

Cijene ovjerenih prijevoda obračunavaju se prema Pravilniku o stalnim sudskim tumačima.

Kako biste saznali cijenu prijevoda, pošaljite nam upit s tekstom koji je potrebno prevesti i pričekajte ponudu.